sunnuntai 7. marraskuuta 2021

Alistuva vai Alistettava

 

En enää muista montako kertaa olen aiheesta kirjoittanut eri välineisiin, saati sitten kuinka monta kertaa olen asiaa joltain ihmiseltä kysynyt -- Ja tämän jälkeen selittänyt mitä sillä tarkoitan. Ja kuitenkin jälleen kerran aiheesta keskustellessani sain taas kipinän kirjoittaa siitä tänne blogiinkin...

Tutustuessani uuteen alistujaan, likimain aina yksi ensimmäisistä kysymyksistäni on ollut:

"Pidätkö itseäsi enemmän alistuvana vai alistettavana?

Pieni kysymys, joka voi äkkiseltään tuntua merkityksettömältä, sub kuin sub, mutta kun sanamuotoja alkaa tarkastelemaan hieman lähempää tai niiden merkitysten eroja alkaa pukemaan kuvauksiksi, huomaa nopeasti että se saattaa itseasiassa olla tärkein yksittäinen kysymys, mitä potentiaaliselta subilta kannattaa tutustuessa kysyä...


Alistujalla tarkoitan henkilöä, joka haluaa nimenomaan alistua. Ihmistä, joka nauttii siitä että saa alistua. Hän nauttii todennäköisesti ylipäätänsä toisen miellyttämisestä, ehkä palvelemisesta, jopa palvomisesta.

Alistuja ei pidä rangaistuksista, hän päin vastoin haluaa olla kiltti ja mahdollisimman hyvä. Hänelle virheen tekeminen on jo itsessään rangaistus. Alistuja hyväksyy rangaistuksen, mutta ei lähtökohtaisesti koskaan hae niitä, koska rangaistaessa hän kokee ettei ole ollut riittävän hyvä. Alistujalle rangaistukset voivat olla henkisesti raskaita, jopa ahdistavia. Alistujan kanssa Domin tulee olla tarkkana siitä, ettei rankaise toista turhaan. Liika rankaiseminen ja häpäiseminen saattaa työntää alistujan pois tai saada ainakin hänet ahdistumaan, täysin väärällä tavalla.

Kipuun tai häpäisemiseen alistuja voi suhtautua kahtiajakoisesti, toisaalta se että Dom haluaa satuttaa tai häpäistä häntä voi olla tapa miellyttää sadistista Domia ja silloin kipu on merkki hyvästä ja nöyrästä alistumisesta, mutta toisaalta kipu tai häpäiseminen voi olla täysin turhaa vallankäyttöä henkilöä kohtaan, joka on jo alistunut. Pahimmillaan se saattaa kertoa alistujalle, ettei Dom ymmärrän hänen tarpeitaan, eikä osaa arvostaa hänen antamaansa alistumisen lahjaa.

Alistujalle kysymys on tyypillisesti sisäistetystä vallasta ja/tai sopivista sisäistetyn vallan symboleista, kuten univormusta tai statuksesta. Alistuja on itse tehnyt päätöksen luovuttaa vallan valitsemalleen henkilölle ja odottaa päätöksen kohteen käyttävän saamaansa valtaa häneen. Alistujaa ei lähtökohtaisesti tarvitse alistaa, eikä häneen siis tarvitse (enää) kohdentaa vallankäytön ilmentymiä, kuten voimaa, pakottamista tai nöyryyttämistä, vaan ottaa alistuminen annettuna, ja nauttia sen myötä saadusta vallasta.

Alistettava taas on henkilö, joka ei halua itsenäisesti alistua, antautua tai nöyrtyä, ei ainakaan ilman kunnon taistelua. Alistettava kaipaa pakottamista, rangaistuksia, ottamista ja ehkä rankkaakin nöyryyttämistä. Alistettava saattaa tarkoituksella provosoida Domia saadakseen rangaistuksen tai entistäkin kovempia otteita. Alistettava voi brättäillä huolella, vain saadakseen Domin huomion ja sitä seuraavia vallan käytön ilmentymiä.

Alistettavalle antautuminen voimakkaammalle vallan käyttäjälle saattaa olla sessioinnin ydin ja vaikka alistamista seuraavan nöyrtymisen jälkeen alistettavakin saattaa hetken aikaa olla hyvin alistunut ja kiltti, nousee tarve saada aktiivista vallan käyttöä Domilta joka tapauksessa taas jossain vaiheessa uudelleen.

Alistettava kaipaa konkreettisia vallankäytön välineitä ja ilmentymiä, kuten voimaa, väkivaltaa tai sen uhkaa. Pakottamista, liikunta- tai toimintakyvyn rajoittamista sekä ehkä näennäisen "epämoraalisia" vallan käytön tilanteita kuten CNC, rapeplay, ageplay, tms.

Alistettavalle Domin tulee ansaita paikkansa yhä uudelleen, ehkä joka ainoan session yhteydessä. Ei kuitenkaan automaattisesti aina taistelun tai voimainkoetuksen voittamisena, vaan ehkä hyvinkin eri tavoin vallan käyttäjänä, mikä saattaa hämmentää Domia, joka kuvittelee voiman ja piiskaamisen toimivan aina. Tällöin on tärkeää muistaa, että valtaa voi käyttää hyvinkin moninaisin tavoin ja moni sub kaipaa Domiltaan luovaa ja älykästä mieltä sekä ennalta arvaamattomia tilanteita...

Moni sub saattaa nauttia hyvin paljon molemmista puolista, niin alistumisesta kuin alistettavana olemisesta, mutta omien kokemusten perusteella tyypillisesti jompi kumpi puoli on suurimmalla osalla kuitenkin voimakkaampi. 

Lisäksi pidemmissä suhteissa alistettava saattaa vähitellen alkaa sisäistämään Domin valtaa ja sitä kautta voi olla että aktiivista alistamista tarvitaan/halutaan koko ajan vähemmän, koska sub on jo sisäistänyt Domin valta-aseman ja alistuu jo hyvin pienestäkin vallan käytöstä tai jopa sen ilmentymästä, kuten pannan laittamisesta kaulaan. Näissä tilanteissa myös Domin tulee ymmärtää valtadynamiikan kehittyminen ja siirtyä aktiivisesta vallan käytöstä, sisäistetyn valta-aseman käyttämiseen. Muussa tapauksessa voi taas käydä niin, että sub alkaa vähitellen kokea Domin ajautuvan henkisesti kauemmaksi, koska ei koe tämän enää ymmärtävän itseään.

Seuraava kysymykseni alistujalle on se, kokeeko tämä itsensä enemmän aktiiviseksi toimijaksi vai toiminnan kohteeksi, objektiksi?

Objekti nauttii kohteena olemisesta. Siitä, että hän on toiminnan keskipisteessä, tutkittavana, näytillä, käytettävänä, satutettavana, kahlittuna, sidottavana, jne. Objekti saattaa äärimuodoissaan olla jopa täydellisen passiivinen, esimerkiksi esittää nukkuvaa tai huumattua, olla esine, huonekalu tai nukke. Objektille on tärkeää, että Dom todella toimii aktiivisesti. Passiivisesti toimiva Dom ei pysty vastaamaan objektin tarpeeseen olla kohteena ja leikit saattavat helposti jäädä siihen yhteen kertaan.

Aktiivinen toimija taas nauttii siitä, että juuri hän itse tekee asioita. Aktiivinen toimija haluaa palvella, miellyttää, taistella vastaan, huutaa ja itkeä, hieroa tai nuolla toista, tyydyttää itseään ja toista, jopa aktiivisesti palvoa Domia. Aktiivinen toimija saattaa haluta tehdä asioita joko proaktiivisesti tai pakotettuna, tärkeää on vain se että hän on se joka toimii ja toiminnan kohde osoittaa selkeitä reaktioita hänen toiminnastaan.

Objekti tai aktiivinen toimija voi olla joko alistuja tai alistettava, ne eivät siis ole toisensa poissulkevia. Ja vasta ymmärtämällä subin suuntauksen näiden kahden osa-alueen sisällä, pystyy Dom tarjoamaan subille sellaista valtadynamiikkaa, joka toimii juuri kyseiselle ihmiselle.

Ja koska myös vastaavat mieltymykset löytyvät Dominoivilta ihmisiltä, onkin tärkeää keskustella jo ennen ensimmäistäkään sessiota, osuvatko mieltymykset yhteen. Aktiivinen ja sadistinen Dom, joka haluaa satuttaa ja nöyryyttää kiinni kahlittua subia, saattaakin menettää alistuvan ja miellyttämishaluisen aktiivisen toimijan jo ensimmäisen session jälkeen, jollei kykene kuuntelemaan subin tarpeita. Toisaalta hedonistinen ja sisäistetystä valta-asemasta nauttiva Dom saattaa saman subin kanssa päästä paratiisiin, tämän täyttäessä hänen pienimmätkin tarpeensa.

Tärkeää ei siis ole vain Domin löytää sub tai päinvastoin, vaan oikeanlaisen Domin löytää oikeanlainen sub - vasta tämän jälkeen suhteella on onnistumisen edellytykset. Aivan yhtä tärkeää on ymmärtää, ettei ole olemassa "huonoja" subeja tai "väärällä" tavalla alistuvia subeja. Nämä subit vain tarvitsevat erilaista Domia, kuin kyseinen henkilö sattuu olemaan.

Lisäksi on hyvä vielä muistaa, ettei oikeastaan kukaan ole juuri mitään tiettyä asiaa, vaan jokainen meistä on monimuotoinen kokonaisuus ja tässäkin kirjoituksessa esitellyt ryhmittelyt ovat siis vain stereotypioita - Yleistyksiä - saman suuntaisista yksilöllisistä ominaisuuksista, eivät siis täydellisiä jumalten totuuksia.

Toivottavasti tästä omien kokemukseni kautta kertyneestä stereotypioinnista on kuitenkin ainakin jollekin teistä lukijoista apua ja iloa. Ja toivottavasti se auttaa joitakuita ymmärtämään hieman paremmin itseään ja löytämään sanat keskustella uuden tuttavuuden kanssa siitä, minkälaiset odotukset itse kullakin osapuolella on BDSM:lle :)

-Mr.Inathu

 

Alistunut


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti