Konsensuaalinen kinky

Niin, konsensuaalisuus...

Olen odottanut jonkun kirjoittavan tämän artikkelin tänne saitin perustamisesta lähtien. Ajattelin, että sen kirjoittaisi joku ylläpidosta tai ehkä sen voisi kirjoittaa joku tunnetumpi ja arvostetumpi pidemmän linjan toimija kuin miksi itseni koen tai ehkä sen kirjoittaisi vaikka jonkun isomman yhdistyksen tai järjestön puheenjohtaja tms "auktoriteetti"…

No, päätin sitten tänään kirjoittaa sen itse, kun sattui olemaan sopiva fiilis ja hetki aikaa :)

SSC (Safe, Sane, Consensual) ja RACK (Risk Aware Consensual Kink) lienevät suurimmalle osalla kinkyilijöistä ainakin käsitteinä tuttuja, molempien jo vakiinnutettua paikkansa ainakin globaalissa kinkykontekstissa. Mikäli näin ei vielä osaltasi ole, suosittelen Googlettamaan aiheesta ensitilassa... ;)

Molemmissa käsitteissä kummittelee sana "Consensual", suorana käännöksenä kai "Konsensuaalinen", joka johtuu sanasta "konsensus": yhteisymmärrys tai yksimielisyys. Konsensuaalisuus on myös sana, jonka kinkykeskusteluun nostamalla saa takuuvarmasti AINA jonkun "lämpenemään" ja aloittamaan vähintään siitä, miten konsensuaalisuus ei ole tai tunnu aidolta ja että ”ainakaan meidän 24/7-suhteessa ei toimita konsensuaalisesta, vaan isäntä/emäntä tekee mitä haluaa ja se on vaan hyvä” jne jne...

Tavallaan ymmärrettävääkin, koska aihe on haastava. Osa puhuu puhtaasi S&M-toiminnasta, kun taas osa puhtaasti D/s-toiminnasta ja pääosa todennäköisesti näiden yhdistelmästä. Lisäksi tyypillisesti puhuttaessa kinkyn yhteydessä vallasta ja vallankäytöstä, keskustelijat hyvin usein puhuvat sujuvasti vielä täysin eri asioista :)

Yksi puhuu sessiosta ts. tilanteesta jossa harrastetaan kinky-aktiviteetteja, tilanteesta jolla on selkeä alku ja loppu. Toinen taas toinen puhuu ihmissuhteestaan, johon kuuluu koko elämä; arki, työt, ajankäyttö, talous, jne. Ja suurin osa puhuu jostain muusta, joka sijoittuu noiden kahden ääripään välille...

Silti noita ääripäitä voi käyttää asian karkeaan jaotteluun: on vallan käyttöä tilanteessa ja on vallankäyttöä jatkumossa eli suhteessa. Kumpikaan ei ole toisensa poissulkevaa, mutta ei myöskään automaattisesti toisensa sisältävää. Konsensuaalisuuden määrittelyn havainnollistamiseen ne kuitenkin kelpaavat näppärästi.

Konsensuaalisuuden määrittelyn tasot

Jos ajatellaan tekemiseen liittyvää yhteisymmärrystä, voidaan siitä sopia karkeasti kolmella eri tasolla:

  • Tekemisen yhteydessä ilmaistava konsensuaalisuus, eli ilmaistaan asian tekemisen yhteydessä rajat esim. turvasanalla tai -eleellä.
  • Tilanteen tasolla määriteltävä konsensuaalisuus, eli määritellään yhteisymmärrys jokaiselle tilanteelle esim. sessiolle erikseen.
  • Sopia siitä suhteen tasolla määriteltävä konsensuaalisuus, eli määritellään toimintatavat, tavoiteet, säännöt jne suhteen tasolla.
Tilanteen tasolla rakennettava yhteisymmärrys voisi tapahtua esimerkiksi anonyymin random-session yhteydessä. Sessiolle voidaan sopia hyvin tarkat raamit ja säännöt, joiden puitteissa tilanne voidaan läpi viedä yhteisymmärryksessä. Silti todennäköisesti tämän rinnalla on tekemisen yhteydessä ilmaistava yhteisymmärrys, käytännössä usein miten turvasana tai –ele. Tekeminen tilanteessa on siis konsensuaalista, eli perustuu joko yhdessä sovittuihin rajoihin tai sitten yhdessä sovittuun toiminnan lopettavaan tai sitä ohjaavaan toimintaan.

Suhteen tasolla konsensuaalisuus tarkoittaa käytännössä kahta asiaa: Ensinnäkin sitä että sovitaan ns. suhteen pelisäännöistä, olivat ne sitten kinky-sopimuksia tai eivät, niillä pyritään löytämään yhteisymmärrys sille, mitkä asiat suhteessa ovat kenenkin vastuulla ja millä valtuuksilla. Kinky-suhteessa tuo pitää sisällään tyypillisesti vallankäytöstä ja jakamisesta sopimisen sekä mahdollisista rajoista sopimisen. Näiden rinnalla todennäköisesti on monella yhä sama turvasana tai –ele. Tosin TPE (Total Power Exchange) yms ”täydellisen vallan jakajat”, kaksnelostelijat ja kotikurin harrastajat, usein kokevat turvasanat teennäisinä ja tarpeettomina, varsinkin vakiintuneissa suhteissa, eikä siinä ole mitään ristiriitaa konsensuaalisuuden suhteen.

Suhteissa konsensuaalisuuden käsite pysyy mukana viimeistään suhteen jatkuvuudesta päätettäessä. Normaalissa konsensuaalisessa ihmissuhteessa kumpi tahansa henkilö voi päättää suhteen lopettamisesta JA siitä, että haluaa suhteen rajat ja rajoitteet uudelleen määriteltäviksi. KOSKA HYVÄNSÄ. Näin ollen tämä perusperiaate koskettaa tarvittaessa jokaista pientäkin yksityiskohtaa suhteen muilla tasoilla, myös kinky-suhteissa. Konsensuaalisuudesta voidaan yhteisellä päätöksellä luopua suhteessa kaikilla muilla tasoilla, mutta oikeudesta muuttaa yhteisymmärryksessä tehtyjä päätöksiä tai päättää suhde, ei voida ottaa pois nykyisen Länsimaisen yhteiskunnan lainsäädännön puitteissa ja tästä johtuen ”Todellista” vallan luovuttamista ei voi koskaan tapahtua, vaan kaikki toiminta tulee aina olla konsensuaalista.

Konsensuaalisuuden merkitys

Miksi asia on sitten niin oleellinen, että siitä pitää jopa kirjoitta kirjoittaa tänne Baariin aivan liian monta sanaa peräkkäin?

Koska vallan käyttö seksuaalisessa toiminnassa on toteutuessaan hyvin voimallinen ja näkyvä väärinkäytösten kohde ja koska BDSMF-harrastajat toivovat kovasti voivansa pitää toimintansa laillisena, ymmärrettävänä ja ehkä jopa pidemmän päälle hyväksyttynä. Kaikki kinkyn nimissä tehty ei-konsensuaalinen toiminta ja varsinkin sellaiset valtasuhteet, joista henkilöllä ei ole mahdollisuutta irtautua, leimaavat helposti koko pikkuruisen väestönosaamme.

Ja koska konsensuaalisuus ei ole pelkästään yhteisesti tehty sopimus ja lista rajoja turvasanalla, vaan koska se on myös oikeus muuttaa näitä asioita yksipuolisesti ja tilannekohtaisestikin, vaikka päivittäin. Toki jatkuvalla sääntöjen muuttamisella on varmasti vaikutuksensa suhteen jatkuvuuteen taas toisen osapuolen näkökulmasta katseltuna, mutta silti. Tämä oikeus on konsensuaalisuuden ydin, eivät sopimukset ja listat.

Lisäksi konsensuaalisuuden piiriin katsotaan usein vallan lisäksi myös vastuun jakautumisen sopimisesta yhteisymmärryksellä. Tässä vaiheessa usein unohtuu kaksi asiaa, vallan katsotaan tuovan aina mukanaan vastuun ja vallan luovuttava todennäkisesti olettaa näin tapahtuvankin, silti osa vastuusta on konsensuaalisessa toiminnassa aina vallan kohteella, koska vallan käyttäjä ei kykene lukemaan ajatuksia, ei pitkässäkään suhteessa. Näin olen vallan käytön kohteella on velvollisuus itsenäisesti ilmaista mikäli toiminnassa mennä alueelle, joka ei enää toimi tai tunnu oikealta. Tämä on välttämätöntä vallan käyttäjän näkökulmasta, eikä konsensuaalisessa suhteessa vallan käytön kohde voi vapauttaa yksipuolisesti itseään tuosta vastuusta.

Näistä edellä kuvatuista syistä ei voi olla kinkyä toimintaa ilman konsensuaalisuutta, jos lähtökohtana on se, että kinky on luonteeltaan seksuaalista.

Oleellista on havaita myös se, että konsensuaalisuuden tulisi seksuaalisessa toiminnassa koskettaa kaikkia, joita ko. toiminta koskettaa. Esimerkiksi ei ole konsensuaalista altistaa seksuaaliselle toiminnalle ulkopuolisia henkilöitä, paitsi jos heiltä on etukäteen saatu asialle hyväksyntä. Tämä on helppoa ymmärtää ajateltaessa vaikka yhdyntää, mutta on paljon vaikeampaa muistaa sitä vaikka itsensä paljastamisen tai erilaisten fetissien toteuttamisen yhteydessä. Ei ole merkitystä sillä, mihin asiaan yksilön mieltymykset ja fetissit kohdentuvat, muiden henkilöiden ottaminen seksuaalisen toiminnan osaksi tulee perustua yhteiseen tahtotilaan, oli näitä henkilöitä yksi tai useampia, eivätkä ne lain mukaan saa kohdistua suojaikäisiin, mahdollisesta konsensuaalisuudesta huolimatta.

Konsensuaalisuuden vaatimukselle ja määrittelylle on pitkät perinteet ja asiaa ovat tutkineen monet eri tahot (itseäni kokeneemmat) maailmalla. Se ei ole syntynyt sattumalta eikä se ole kukkahattutätien tylsiä vaatimuksia, vaan se on yksinkertaisesti se raja, joka erottaa seksin väkivallasta.

RACK pelastaa


Ja jos tuntuu siltä, että konsensiaalisuus "rajoittaa" omaa kinkyn toteuttamista, kannattaa muista, että RACK määritelmänä sisältää oikeastaan kaiken mahdollisen ja mahdottomankin ihmisen toiselleen tekemän toiminnan. Hyvinkin rankan toiminnan varsinkin S&M-puolella...

Toisaalta osa melko "arkisistakin" BDSM jutuista menee suoraan SSC:n ulkopuolelle. Itse esimerkiksi katson bondageriipustusten ja hengityksen rajoittamisen kuuluvan aina RACK:n määritelmän sisälle, koska niissä on aina olemassa pieni pysyvänkin fyysisen vaurioitumisen riski.

RACK mahdollistaa käytännössä lähes minkä tahansa asioiden tekemisen edellyttäen oikeastaan vain ja ainoastaan kahta asiaa: tietoisuutta riskeistä ja yhteisymmärrystä.

Harmaat alueet ja loppukiteytys

Konsensuaalisuuden harmaata raja-aluetta, johon ei ole olemassa selkeitä "sääntöjä", ovat sitten lobbaus, tilanteet ja kyvykkyys ymmärtää sovittavaa asiaa. Usein voi olla arvo kysymys, lasketaanko toisen henkilön hyväksyntä aidoksi yhteisymmärryksessä tehdyksi päätökseksi.

Lainsäädäntö esimerkiksi Suomessa rajaa päätöksentekoa esimerkiksi alaikäisiltä sekä tietyillä syillä mielenterveydeltään poikkeavilta. Sen sijaa päihteiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena ollaan jo harmaalla vyöhykkeellä samoin kuin merkittävän valta-eron ollessa kyseessä, johtuu se sitten ikä- tai tuloeroista.

Vielä vaikeampaa on määritellä, milloin henkilö on vain kertonut oman halunsa, lobannut ja vaikuttanut aktiivisesti mutta avoimesti toisen päätökseen tai painostanut, manipuloinut ja ehkä jopa kiristänyt toista tekemään päätöksensä.

Lopun viimein harmaalla vyöhykkeellä ei kuitenkaan ole niin suurta merkitystä, kuin äkkiseltään voisi tuntua, koska jokaisella on kuitenkin aina peruuttamaton oikeus keskeyttää keskeyttää joko käynnissä oleva toiminta tai koko suhde.

Loppukiteytyksenä vielä konsensuaalisen kinkyn tärkeimmät teesit:
   
  • KAIKKI seksuaalinen toiminta, joka ei perustu konsensuaalisuuteen, on väkivaltaa. AINA. Kinkystä tai suhteen tyypistä huolimatta.
  • Suhteessa voidaan yhteispäätöksellä luopua konsensuaalisuudesta asian, toiminnon tai mm. vallan käytön jakamisen yhteydessä, mutta suhde itsessään säilyy silti konsensuaalisena.
  • Konsensuaalisuus ei tarkoita ainoastaan asioista etukäteen sopimista, vaan myös suhteen kaikkien osapuolten jatkuvaa ja peruuttamatonta oikeutta muuttaa suhteen sääntöjä ja päättää yksipuolisesti suhteen lopettamisesta.
  • Konsensuaalisuus ei koske ainoastaan vallan käyttöä, vaan myös vastuun jakamista.
   
Ja ihan lopuksi vielä dickleimeri, tämä artikkeli oli yhden ainoan kinkyn henkilökohtainen mielipide, ei universaali totuus eikä artikkelin aiheuttamaa mielipahaa korvata minkään yhdistyksen kassasta ;)

-Mr.Inathu


Alkuperäinen artikkeli ja keskustelua siitä löytyy BDSM-baarista

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti